Sikkerhet og beredskap

Ansvarlighet ligger dypt fundert i våre verdier! Derfor setter STG sikkerhet på reisen høyere enn noe annet. Det ligger ikke kun i genene våre, det er også en viktig del av partnerskapskonseptet vårt. Derfor stiller vi også krav til våre utvalgte samarbeidspartnere, såsom flyselskaper, buss-selskaper, skiskoler, skiutstyrsleverandører, hoteller m.m. om at de skal leve opp til de sikkerhetskravene som gjør seg gjeldende i forhold til bransjens lovmessige krav og regler.

STG legger stor vekt på det forebyggende arbeidet i reisebyråene for å sikre trygghet og sikkerhet for gjestene. Bl.a. har reisebyråene ”nattguider” i Bad Gastein, en alkoholpolitikk og en service/nødtelefon som gjestene kan bruke 24 timer i døgnet. De fraråder også gjester skikjøring utenfor løypene – offpistkjøring - medmindre man har en lokalkjent og erfaren fjellguide med seg på turen. Forholdene som er nevnt ovenfor er alle et uttrykk for forebyggende arbeid, som er en del av vårt fokus på sikkerhet.
Skulle det skje noe uforutsett har STG en profesjonell og velgjennomtenkt beredskapsplan i samarbeid med reisebyråene, denne trer omgående i kraft og involverer straks alle relevante medarbeidere.