Det hele startet med en pasjon...

SkiTravelGroups morselskap, SkiGroup A/S, har vært med på å sende tusenvis av glade skiturister ned til de snødekkede Alpene siden 1992, så tiden er inne til å fortelle kort om  hvordan reisen startet. For jo, vi synes på en måte at SkiGroup er et reiseeventyr. Det har i hvert fall vært helt eventyrlig å være med på reisen. Og så er den jo slett ikke slutt enda …!

I 1992 så Lars Hjarnø Nielsen muligheten for å arrangere bussturer til Østerrike, sammen med sin studiekamerat Anders. Højmark Rejser ble dannet, oppkalt etter lokalområdet hvor det hele startet. Dansk skiturisme var i sin vorden i de årene. Målgruppen var i starten utelukkende store grupper fra skoler. Lars og Anders stod selv for salg, planlegging og busstransport! Og ja, de agerte til og med selv guider når gjestene kom fram til hotellene og løypene. Arbeidstimene ble ikke opptalt, for gutta var drevet av en pasjon: muligheten for at de selv kunne komme ut på ski!

Og det som startet som en pasjon utviklet seg til et større og større foretak. Opp gjennom nitti-årene ble kundegruppen utvidet til også å omfatte danske familier. Fortsatt med fokus på Østerrike, primært Salzburgerland. Busser ble etterhvert supplert med ”kjør-selv-turer” og flyreiser. I 1997 kjøpte Højmark Rejser det danske skireisebyrået OK Rejser, som foruten Østerrike også hadde Italia på programmet. I 2006 kjøpte de opp enda en dansk skireisearrangør, Winther Rejser. Både OK Rejser og Winther Rejsers reisekonsept inngikk deretter under Højmark Rejser.

I 2004 så Højmark Rejser et markedspotensiale i å arrangere billige familieskireiser, og reisebyrået ClickSki så dagens lys. Den skandinaviske ekspansjonen startet for alvor i 2005, hvor Højmark Rejser gikk inn på det svenske skimarkedet, og i 2008 overtok Højmark Rejser Lion Alpin i Sverige. Ekspansjonen fortsatte ytterligere i 2011 gjennom kjøpet av det livsstilsorienterte skireisebyrået Team Benns Ski.

Som en stadig større og større konsern av reisebyråer var det i 2011 bruk for en samlende og ledende organisasjon: SkiGroup ble dannet, og har siden vært frontfiguren for en skireisekonsern med store vekstambisjoner - og fremfor alt med en grunnleggende pasjon for snø, som garanterer et skireisekonsept ut over det vanlige.

Med ønsket om å komme våre samarbeidspartnere nærmere tok vi enda et stort skritt i mai 2014 - i forbindelse med etableringen av et datterselskap i Sveits. SkiTravelGroup AG er teknisk arrangør og produsent av de reisene som formidles i Danmark, Sverige og Norge via våre reisebyråer. Dessuten er det også startskuddet til å selge reiser på nye markeder i Tyskland, Nederland, Belgia, Tsjekkia osv. under navnet Lion Alpin.

Men i SkiGroup hviler vi ikke på laurbærene …
Vi, dvs. ca. 30 medarbeidere som har vårt daglige virke i SkiGroups hovedsete i Ringkøbing, hos Lion Alpin i Göteborg eller hos våre datterselskaper i Sveits, nemlig reisekonsulenter, marketing, salg, guidesjef, innkjøp- og regnskapsavdelingen – men også samarbeidspartnernes mer enn hundre trofaste medarbeidere ute og på vei til reisemålene – ALLE ynder vi vidt og bredt å fortelle – og ikke uten en viss stolthet – at vi er medlemmer av ”SkiGroup-familien”.

Å si dette forplikter. Det er som å avlegge en slags Musketér-ed: Én for alle – og ALLE for SkiGroup. I dette ligger kanskje hele hemmeligheten bak SkiGroups suksess som Skandinavias største skireisebyrå. Vi vil gå gjennom ild og vann – og snø! – for at gjestene våre også framover kan regne med oss som en seriøs reisearrangør.

Lars Hjarnø Nielsen, styreformann.