Säkerhet och beredskap

Ansvarstagandet  är djupt rotat i våra värderingar! Därför sätter STG säkerhet på resan högre än något annat. Det ligger inte bara i våra gener, det är också en viktig del av vårt partnerskapskoncept. Därför stället vi också krav på våra utvalda samarbetspartners så som flygbolag, bussbolag, skidskolor, skiduthyrningsleverantörer, hotell etc. De måste upfylla säkerhetskraven som lagligen tillämpas i förhållande till branschens krav och regler.

STG har en stark betoning på förebyggande arbete i resebyråerna för att garantera trygghet och säkerhet för gästerna. Bl.a. har resebyråerna ”nattguider” i Bad Gastein, en alkoholpolicy och en service/nödtelefon som gästerna kan använda 24h om dygnet. De avråder också gäster från offpiståkning om du inte har en erfaren bergsguide med lokal kännedom med dig. Ovanstående faktorer är alla ett uttryck för ett förebyggande arbete, som är en del av vårt fokus på säkerhet.

Om oförutsedda händelser inträffar så har STG i samarbete med resebyråerna en professionell och väl genomtänkt beredskapsplan, som omedelbart träder i kraft. Denna involverar alla berörda medarbetare.